Profil ošetřujícího lékaře

    MDDr.Martin Sládek

    Vzdělání LF MU Brno

     

    Přehled zaměstnání