Provoz ordinace

    3/5/2020

    Ošetřujeme pouze pacienty, kteří nemají příznaky onemocnění dýchacích cest (např.Covid-19 nebo chřipka). Snažíme se minimalizovat počet osob v čekárně, proto Vás žádáme o přesné dodržení času objednání. V případě, že pacient dojde dříve, bude muset počkat venku  mimo prostor čekárny. Do prostor čekárny a ordinace smějí pouze objednáni pacienti. V případě nezletilého pacienta, smí do prostor čekárny a ordinace pouze jedna doprovazející osoba.

    V současnosti neposkytujeme služby dentální hygieny. 

    Děkujeme kolektiv CERCE s.r.o.