Provoz ordinace

    3/5/2020

    V souvislosti s epidemií Covid-19 platí v naší ordinaci tato hygienická opatření: Ošetřujeme pouze pacienty, kteří nemají příznaky onemocnění Covid-19, nejsou v karanténě a nebyli v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19. Snažíme se minimalizovat počet osob v čekárně, proto Vás žádáme o přesné dodržení času objednání. V případě, že pacient dojde dříve, bude muset počkat venku  mimo prostor čekárny. Do prostor čekárny a ordinace smějí pouze objednáni pacienti. V případě nezletilého pacienta, smí do prostor čekárny a ordinace pouze jedna doprovazející osoba.

    V současnosti neposkytujeme služby dentální hygieny. 

    Děkujeme kolektiv CERCE s.r.o.