Nabídka spolupráce kolegům

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  velmi si vážíme Vašeho zájmu s námi spolupracovat. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

  Léčíme všechny typy ortodontických vad bez věkového omezení. Klademe důraz na mezioborovou spolupráci. Můžeme ortodonticky předléčit  pacienta před protetickou rekonstrukcí chrupu či zavedením implantátů. Spolupracujeme s parodontology. Provádíme ortodontickou léčbu u pacientů před chirurgickou korekcí závažných skeletálních vad. Zaměřujeme se na problematiku neprořezaných, přespočetných a retinovaných zubů. U těchto pacientů využíváme CBCT vyšetření. Jsme připraveni s Vámi konzultovat léčebné plány.

  Chcete-li pacienta objednat, kontaktujte naši ordinaci Vy nebo přímo pacient na telefonním čísle 727 916 086 nebo prostřednictvím e-mailu: info@cerce.cz.

  Pacient by měl být vybaven žádankou o ortodontickou konzultaci nebo doporučením k ortodontické léčbě. Pokud jste u pacienta v nedávné době zhotovovali panoramatický snímek, zašlete nám jej e-mailem nebo jej uložte pacientovi na paměťové zařízení.  V rámci ortodontické léčby zhotovujeme panoramatické snímky před a po léčbě. Tyto snímky Vám můžeme zaslat. Pokud máte zájem, sdělte nám Vaši e-mailovou adresu.

  V naší ordinaci se věnujeme pouze ortodontické léčbě. Pacienti docházejí na kontroly v intervalech přibližně 4 až 8 týdnů.  Po dobu ortodontické léčby je nutné, aby pacienti absolvovali pravidelné preventivní prohlídky chrupu u svého ošetřujícího zubního lékaře. Je-li nutné sanovat chrup, sejmeme oblouky či některé zámky. Toto ošetření je potřeba naplánovat, aby jednotlivá ošetření na sebe navazovala v krátké době.

  Externě spolupracujeme s řadou specialistů (v oborech dětské zubní lékařství, dentoalveolární chirurgie, implantologie, parodontologie, protetika, maxilofaciální chirurgie). Jejich péči můžeme na Vaši žádost zprostředkovat pro Vaše pacienty.

  Těšíme se na spolupráci.