Profil ošetřujícího lékaře

    MDDr.Čeněk Černoch

    Vzdělání LF MU Brno

     

    Přehled zaměstnání