Popis služeb dentální hygienistky

  Pokud je ústní hygiena nedostatečná, dochází k přemnožení bakterií, které se běžně v dutině ústní vyskytují. Tyto bakterie vylučují kyseliny, ty dráždí dásně a porušují sklovinu zubu. Do neodstraněného plaku se usazují minerály ze sliny, jeho ztvrdnutím vzniká zubní kámen. Dokud je plak nezmineralizovaný, můžete si jej odstranit sami kartáčkem a správnou technikou čištění. Ztvrdlý zubní kámen lze odstranit pouze profesionálním čištěním. Existuje spousta faktorů, které ovlivňují výsledek čištění. Například nevhodný kartáček či jeho tvrdost, nesprávná technika a v neposlední řadě motivace k čištění zubů. Proto je nutné na kontroly dentální hygieny nosit s sebou veškeré pomůcky, kterými si Vaše zuby čistíte.

  Zkouška čistoty zubů Pro zvýraznění neodstraněného nánosu na zubech používáme detekční činidlo, které obarví čerstvý plak růžově, starý plak fialovou barvou. Touto zábavnou formou lze kontrolovat čistotu Vašich zubů i doma. Detekční činidla jsou dostupná ve formě tabletky, která se rozmělní v ústech, nebo již rozpuštěná v tekutině. Častější kontrola čistoty zubů je dobrou prevencí před vznikem zubního kazu a zubního kamene u dětí i dospělých.Při návštěvě na dentální hygieně odstraníme zubní kámen, plak i barevné pigmenty, které se na zubech usazují z barevných potravin. Dále Vás naučíme správnou techniku odstraňování plaku a doporučíme pomůcky nejvhodnější právě pro Vaše zuby.

  Zubní plak je mikrobiální povlak na povrchu zubů, jejich náhradách a dásních. Nedá se vypláchnout ústní vodou. Dá se odstranit pouze mechanickým čištěním zubním kartáčkem a dalšími pomůckami. Mikroorganismy obsažené v zubním plaku poškozují zubní sklovinu a způsobují zánět dásní.

  Zubní kámen je zmineralizovaná vrstva plaku. Zubní kámen nelze odstranit zubním kartáčkem a pastou. K jeho odstranění se používají speciální ruční nástroje a ultrazvuk. Přítomnost zubního kamene na zubech znesnadňuje efektivní čištění zubů a dlouhodobě přispívá k onemocnění parodontu.

  Zubní kaz je onemocnění tvrdých zubních tkání, při kterém dochází zpočátku k demineralizaci skloviny a následně k destrukci skloviny, dentinu a celého zubu. Vzniká působením mikrooranismů, které pokrývají povrch zubu v zubním plaku. Nejčastější příčinou vzniku zubního kazu je špatná ústní hygiena, projevující se ulpíváním zubního plaku na povrchu zubů, a nevhodné stravování (časté používání příliš sladkých, kyselých potravin a nápojů).

  Gingivitida  je zánět dásní vyvolaný bakteriemi zubního plaku, který se tvoří na zubech a dásních. Zánět dásní se projevuje jejich zčervenáním, podrážděním, otokem, bolestí a krvácením. Gingivitida je počáteční stádium parodontitidy.

  Parodontitida je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů, příčinou je působení mikroorganismů. Projevuje se zvýšenou viklavostí a pohyblivostí zubů. Onemocnění může končit až ztrátou zubů.